Aanleg natuurvriendelijke oevers Gemeente Delft Zuid-Oost

Natuurvriendelijke oevers zijn nodig om meer water op te vangen in de sloten. De kades worden minder steil gemaakt, zodat een gelijkmatiger overgang tussen water en land ontstaat. Daardoor worden de oevers mooier en er leven meer verschillende planten en dieren.

Langs natuurvriendelijke oevers groeien planten als de gele lis en de pinksterbloem. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.