Aanleggen trapveltjes gemeente Delft

In opdracht voor de gemeente Delft heeft de Oosthoek Groep een 3 tal trapveldjes aangelegd. De werkzaamheden bestonden uit, het uitvoeren van een grondonderzoek, ontgraven en afvoeren grond, aanbrengen funderingslaag, aanbrengen bestrating en riolering, aanbrengen van beplanting, aanbrengen van kunstgras, het aanbrengen van hekwerken, doeltjes, prullenbakken en bankjes. Het aanleggen van deze trapveldjes draagt bij aan het beleid van de gemeente Delft waarin kinderen uit de buurt van hun huis een veilige speelplek wordt geboden.