Renovatie Golfbaan Kleiburg

In 1973 opent het Recreatieschap Brielse Maas de eerste openbare golfbaan, waarna in 1974 de 21e golfclub in Nederland wordt opgericht. De baan omvat  eerst 9 en daarna 6 holes en wordt in 1985 een 18-holes baan. Door het afstoten van bepaalde taken door de overheid krijgt Golfclub Kleiburg de gelegenheid de baan en het clubgebouw in eigen beheer te nemen.

In 1992 vindt een uitbreiding naar de zuidkant van de Krabbeweg plaats waardoor een 18 holes par 72 baan met A-status ontstaat met een lengte van 5297 meter vanaf de herentee en 4917 meter vanaf de damestee.

 De baan is gelegen in het recreatiegebied Brielse Meer met aan de noordkant zicht op de industrie. Dijklichamen bepalen voor een deel het beeld van een aantal holes.

Om de baan uitdagend te houden is door de golfclub besloten de baan te renoveren, om de leden en bezoekers gewoon hun spel te kunnen laten spelen met minimale overlast is door de club gekozen voor een  meerjarenplan. Verspreid over een aantal jaar wordt de golfbaan compleet gernoveerd architect Bruno Steenksels is de ontwerper van deze ingrijpende en uitdagende renovatie
. Inmiddels zijn er al 6 holes gerenoveerd.